Kalite Politikamız;

Şirketimizin varlık nedeni çağdaş üretim teknolojisi ile dokuma, triko ve el örgü ipliklerini tasarlayıp üreterek “Modaya Yön Veren” bir kuruluş olmaktır.

Ana amacımız; Müşterilerimizi memnun etmektir. Bu amaçla,

İplik alanında ürün çeşitliliğini artırarak müşteri istekleri doğrultusunda uygun maliyette ve kalitede üretim yaparak değişken sipariş kilolarına zamanında cevap vererek “Pazardaki payımızı ve rekabet gücümüzü” artırmak,“Kalite Politikamızın temelidir”.
Bize göre Kalite; İşin ilk defasında ve her zaman doğru yapılmasıdır.
Bu doğrultuda ana amaca ulaşmak için Kalite Politikamızı göz önünde bulundurarak uygulayacağımız ana stratejilerimiz şunlardır:
* Müşteri ihtiyacına karşılık verebilen “Geliştirici” bir firma olmak,
* Firma bünyesindeki tüm faaliyetlerde “Kalite ve Verimliliği” esas almak,
* Daha düşük fire ve daha düşük maliyetle mümkün olan en kısa sürede hizmet verebilmek,
* En önemli kaynağımız olan insanı sürekli eğitim ile ekip anlayışı ve kalite bilincini pekiştirmek,
* Çalışanlarımıza sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak,
* İnsan ve çevre sağlığına duyarlı olmak.
* Dış sağlayıcılarımızla karşılıklı fayda ilişkileri içerisinde güvene dayalı işbirliği sağlamak ve sürdürmek,
* Üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında şirket performansını çalışanlarının katılımı ile sürekli iyileştirmek,
* Teknolojik gelişmeleri yakından izleyeceğini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak üzere çalışacağını, taahhüt etmek.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Ulusal ve uluslararası düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve sözleşmelere uyum sağlayarak, iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve buna bağlı olarak yaşanan maddi/manevi kayıpları minimuma indirmek. Her kademeden çalışanın katkı sağlayacağı, etkin iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm çalışanlara eğitimler vererek, çalışanlarımızı daha bilinçli hale getirmeyi ve farkındalık oluşturmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm riskleri değerlendirerek kaynağında etkin çözümlerle ortadan kaldırmak. Risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedeflerle yönetimi uygulamak.
Firmamıza hizmet veren taşeronları, gelen ziyaretçilerimizi ve stajyerlerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirerek firmamız İş Sağlığı ve Güvenliği kültürüne uyum sağlamalarını sağlamak. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek, çalışma koşullarını daha iyi hale getirmek. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, hem yasal düzenlemelerde hem de kullanılan teknolojilerde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ederek, kendini yenileyen İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci oluşturmak.